Tuesday, March 24, 2009

Panel Syari'ah

HPA dengan rasminya telah membentuk Panel Syari'ahnya yang terdiri dari :


  1. USTAZ AHMAD BIN ALI (M.A. USUL FIQH, Universiti al-Azhar. Bekas Pensyarah di UM, UIA dan Universiti Islam Brunei); Pengerusi Panel.

  2. DR. MOHD NASIR HJ HAMID (PHD PENGAJIAN ISLAM UKM, Pensyarah UITM Arau)

  3. USTAZ BASRI ABDUL GHANI (M.A. EKONOMI ISLAM U.M., Pensyarah Ekonomi Islam UITM Arau)

  4. USTAZ NIDHO ABDURRAHMAN (B.A. AL-AZHAR, M.A. AL-QURAN DAN SUNNAH UKM., Pensyarah UUM Sintok)

  5. USTAZ KHADAFI HJ ROFIE (B.A. AL-AZHAR, M.A. HADIS UKM, Pensyarah UUM Sintok)

  6. PROF. MADYA DR. ISHAK SULAIMAN (PHD HADITH DAN MUAMALAH, University of Wales U.K, Pensyarah U.M.)

  7. USTAZ HASAN ZAID RAMLI (B.A. AL-AZHAR, M.A. SYARIAH UKM., Pensyarah IPTS)

  8. USTAZ HASBULLAH ALI (B.A. AL-AZHAR, M.A. SYARIAH UKM., Pensyarah IPTS)

  9. USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL (B.A. SYARI'AH AL-AZHAR, Dip. Dirasat Ulya (PRA M.A.) INSANIAH-ALAZHAR, Pengurus Pentadbiran HPA); Setiausaha Panel.
Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Panel Syariah ini, anda boleh layari laman blog mereka di http://panelsyariah.blogspot.com/